WE-Träning för Marika Lundh

17.02.2023

Working Equitation - 8/3 19-22.00 & 22/3 19-22.00.

 Nu drar vi igång med 2 WE-träningar för Marika Lundh, Skromberga RF Ridhus, Ekeby

  • Individuell träning 30 minuter 290kr 
  • Individuell träning 60 minuter 580kr
  • Delad timme 60 minuter 290kr per ekipage (2 ekipage) 

Körersättning 360kr delas på antalet tränande ekipage/tillfälle 

Icke medlem i Skromberga betalar 100kr ridhushyra.

Betalning skall vara mig tillhanda dagen innan träning! 

Vid bokning samt frågor - kontakta Angelica Zenthio Nilsson 0701-442056.