Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter 2024

För att kunna nyttja ridhus/ridbanor på anläggningen krävs ett anläggningskort (läs under nästa rubrik) och en nyckel.

Betalning sker till föreningens bankgiro Bg 571-2435 eller Swish nr. 123 512 6248

- Vid inbetalning lämna namn, adress, fullständigt personnr, mail, telefon och hästnamn som ska gälla för ditt anläggningskort.

Nya medlemmar som önskar anläggningskort betalar en depositionsavgift för nyckeln som kostar 500 kr. Depositionsavgift återfås vid återlämnande av nyckel. Nyckel kan hämtas hos Hafström när avgiften finns på föreningens konto.
Var god kontakta Jessica Hafström för överenskommelse telefon. 070-432 25 58 

- I anläggningsavgiften ingår det antal arbetsdagar som du kan se nedan.

- Anläggningskötsel, såsom att vattna ridbanor, sladda i ridhuset m.m. gäller alla som innehar ett anläggningskort!

Prislista hel- och halvårskort

Helårskort 1 häst

Ingår 4 arbetsdagar, totalt 32 timmar

1500 kr

Helårskort 2 hästar

Ingår 4 arbetsdagar, totalt 32 timmar

2100 kr

Helårskort 3 hästar

Ingår 4 arbetsdagar, totalt 32 timmar

2700 kr

Helårskort 4 hästar

Ingår 8 arbetsdagar, totalt 64 timmar

3300 kr

Helårskort 5 hästar

Ingår 8 arbetsdagar, totalt 64 timmar

3900 kr

Helårskort > 6 hästar

Ingår 10 arbetsdagar, totalt 80 timmar

Förfrågan krävs

Om man vill köpa sig fri från arbetsdagar och skötsel av anläggningen för ett helt år är priset 7.000 kr för häst nummer 1 och 3.500 kr för häst nummer 2. Då har du inga skyldigheter mot klubben utan nyttjar alla banor/ridhus som du vill exkl bokade tider och träningar enl kalendern.

Halvårskort 1 häst sommar 

Gäller 1 april - 30 september

Ingår 2 arbetsdagar, totalt 16 timmar

1100 kr

Halvårskort 2 hästar sommar

Gäller 1 april - 30 september

Ingår 2 arbetsdagar, totalt 16 timmar 

1500 kr

Halvårskort 1 häst vinter

Gäller 1 oktober - 31 mars

Ingår 2 arbetsdagar, totalt 16 timmar  

1200 kr

Halvårskort 2 hästar vinter

Gäller 1 oktober - 31 mars

Ingår 2 arbetsdagar, totalt 16 timmar   

1700 kr

Regler för bokning av banor/ridhus

  • Icke medlem som vill använda anläggningen: 200kr/ekipage/timme (öppen för andra)
  • Icke medlem som vill hyra/reservera ridhus/ridbana: 400kr/ekipage/timme (stängt för andra)
  • Medlem utan anläggningskort som vill använda anläggningen: 100kr/ekipage/timme(öppen för andra)
  • Medlem utan anläggningskort som vill hyra/reservera ridhus/ridbana:200kr/ekipage/timme (stängt för andra). Betalning ska finnas på föreningens konto 2 dagar innan reserverad tid
  • Medlem med anläggningskort som vill hyra/reservera ridhus/ridbana: 100kr/ekipage/timme (stängt för andra) Regler: Får bokas 2 gånger i månaden gratis innan kl 15.00 vardagar. Efter 15.00 betalar du 100 kr/timmen. Betalning ska finnas på föreningens konto 2 dagar innan reserverad tid.
  • Medlem med anläggningskort som vill träna för tränare.Bokning, oavsett tidpunkt på dagen ska finnas med i kalendern på föreningens hemsida. Först till kvart gäller. Max en tränare åt gången. Öppet för andra att rida.
  • Fri hoppning sker onsdagar och söndag efter kl. 13.00 för medlemmar med anläggningskort och ska finnas med i kalendern på föreningens hemsida. Först till kvart gäller. Max en tränare åt gången. Öppet för andra att rida.

Regler för aktiviteter med många intressenter som utförs av föreningen:

Prio 1: medlemmar med anläggningskort

Prio 2: medlemmar som inte har anläggningskort

Prio 3: icke medlemmar, plus 50kr/ekipage/gång till föreningen

Betalning: Förskottsbetalning för 4 ggr till aktivitetens samordnare för samtliga träningar/tränare