För dig som är medlem

Allmänna regler

Regler för bokning av banor/ridhus

  • Icke medlem som vill använda anläggningen: 200kr/ekipage/timme (öppen för andra)
  • Icke medlemsom vill hyra/reservera ridhus/ridbana: 400kr/ekipage/timme (stängt för andra)
  • Medlem utan anläggningskort som vill använda anläggningen: 100kr/ekipage/timme (öppen för andra)
  • Medlem utan anläggningskort som vill hyra/reservera ridhus/ridbana: 200kr/ekipage/timme (stängt för andra) Regler: Får bokas efter kl. 15 på vardagar, och efter kl. 10 på helger. Betalning ska finnas på föreningens konto 2 dagar innan reserverad tid
  • Medlem med anläggningskort som vill hyra/reservera ridhus/ridbana: 100kr/ekipage/timme (stängt för andra) Regler: Får bokas efter kl. 15 på vardagar, och efter kl. 10 på helger. Betalning ska finnas på föreningens konto 2 dagar innan reserverad tid.
  • Medlem med anläggningskort som vill träna för tränare. Bokning, oavsett tidpunkt på dagen ska finnas med i kalendern på föreningens hemsida. Först till kvart gäller. Max en tränare åt gången. Öppet för andra att rida.
  • Fri hoppning sker onsdagar och söndag efter kl. 13.00 för medlemmar med anläggningskort och ska finnas med i kalendern på föreningens hemsida. Först till kvart gäller. Max en tränare åt gången. Öppet för andra att rida.

Regler för aktiviteter med många intressenter som utförs av föreningen:

Prio 1: medlemmar med anläggningskort

Prio 2: medlemmar som inte har anläggningskort

Prio 3: icke medlemmar, plus 50kr/ekipage/gång till föreningen

Betalning: Förskottsbetalning för 4 ggr till aktivitetens samordnare för samtliga träningar/tränare