Medlemsavgifter 2024

OBS! Separat medlemsavgift och anläggningavgift
Vg läs om anläggningsavgifterna under fliken "anläggningen"

Medlemsavgiften betalas vid årsskiftet och gäller kalenderår.

Betalning sker till föreningens bankgiro Bg 571-2435 eller swishnr. 123 512 62 48.

- Vid inbetalning lämna namn, adress, fullständigt personnr, mail, och telefonnummer i meddelanderutan alt maila uppgifterna till ordförande/kassör.

Knatte 0-7 år 200 kr
Junior 8-18 år 300 kr
Senior 19-65 år 500 kr
Pensionär 65+ 450 kr
Stödmedlem
200 kr

- Vid medlem nr 3 i samma familj ges 50 kr rabatt på dennes avgift och på medlem nr 4 ges 100 kr rabatt.

- I medlemsavgiften ingår möjlighet att rida på föreningens arrangerade träningar, Pay´n Ride, Programridningar och Klubbmästerskap (förutsatt att man ej tävlar för annan klubb).

- Medryttare betalar medlemsavgift beroende på ålder och rider på anläggningens banor/i ridhuset på hästägarens anläggningskort, eller om denne ej innehar anläggningskort, löser ett eget.

- I medlemsavgiften ingår inga arbetsdagar, men föreningen tar tacksamt emot Din hjälp på t.ex. tävlingar och andra aktiviteter!