Styrelsen 2024

Ordförande: Jessica Hafström

Kassör: & Ledamot Ann-Catrin Hansson

Sekreterare & Ledamot: Kim Roth

Ledamöter: Sarah Smith, Maria Äppelknyckare, Alice Åsbrink

Suppleant: Vicky H Andersson

Revisor: Louise Stralin

Valberedningen: Thomas Persson

Vid frågor, skrombergarf@gmail.com