Stora utebanan
Stora utebanan

Ansvarsområden

Banorna; utebanor samt ridhus:

Ansvarig: Laila Mellberg, Christina Strindlund samt Kim Roth

Hindermatieral:

Ansvarig: Maria Äppelknyckare och Sarah Smith

Dressyrstaket:

Ansvarig: Vicky H Andersson och Alice Åsbrink

Ekonomi:

Ansvarig: Ann-Catrin Hansson

Cafeteria:

Ansvarig: Ann-Catrin Hansson

Marknadsföring/IT-ansvar:

Ansvarig: Styrelsen

Uppstart inför tävling:

Ansvarig: Vicky H Andersson och Jessica Hafström

Fördelningsmöte:

Ansvarig: Jessica Hafström, Alice Åsbrink och Vicky H Andersson

Tävlingsledare:

Ansvarig: Vicky H Andersson

Banbygge:

Ansvarig: Sarah Smith

Funktionärsansvarig:

Ansvarig: Alice Åsbrink och Sarah Smith

Rosetter, plaketter, hederspriser samt vandringspriser:

Ansvarig: Jessica Hafström och Alice Åsbrink

Ljudanläggning:

Ansvarig: Jessica Hafström

Sekretariat på tävlingar:

Ansvarig: Jessica Hafström, Kim Roth, Alice Åsbrink och Ann-Catrin Hansson

Återställa anläggningen efter tävling:

Ansvar: styrelse samt medlemmar

Grönytor:

Ansvarig: Michael Andersson